Emprendemento e Intelixencia Emocional

  1. Esther Vila Couñago
Book:
Aprender a emprender a través da educación e a formación: actas XI Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo
  1. Antonio F. Rial Sánchez (coord.)

Publisher: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico

ISBN: 978-84-9887-517-1

Year of publication: 2010

Pages: 429-434

Congress: Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo (11. 2010. Santiago de Compostela)

Type: Conference paper