Estudo psicométrico dunha adaptación española do Career development inventory con alumnado galego de educación secundaria

  1. Esther Vila Couñago
  2. Juan Carlos Pérez-González
Book:
IX Congreso internacional galego-portugués de psicopedagoxía
  1. Alfonso Barca Lozano (coord.)
  2. Manuel Peralbo (coord.)
  3. Ana María Porto Rioboo (coord.)
  4. Bento Duarte da Silva (coord.)
  5. L. Almeida (coord.)

Publisher: Universidade da Coruña

Year of publication: 2007

Congress: Congreso Internacional Gallego-Portugués de Psicopedagogía (9. 2007. A Coruña)

Type: Conference paper