Análise da rede de centros do Concello das Pontes

  1. Esther Vila Couñago res.
Journal:
Revista galega de educación

ISSN: 1132-8932

Year of publication: 2008

Issue: 40

Pages: 186-186

Type: Book review

More publications in: Revista galega de educación

Metrics

CIRC

  • Social Sciences: C
  • Human Sciences: C