Universitat: Universitat de Barcelona

Àrea: Didàctica i Organització Escolar

Grup d'investigació: Esbrina — Subjetividades, visualidades y entornos educativos contemporáneos

Correu: epasseron@ub.edu