Universitat: Universidad de Extremadura

Àrea: Didàctica i Organització Escolar

Grup d'investigació: Nodo Educativo

Correu: noeliadr@unex.es