Unibertsitatea: Universidad de Santiago de Compostela

Eremua: Hezkuntzaren Teoria eta Historia

Ikerketa taldea: Grupo de Investigación Stellae

E-maila: helena.zapico@udc.es

Doctora por la Universidade de Santiago de Compostela con la tesis Presenza, conceptualización e tratamento da vellez no currículo escolar, quimera ou realidade? análise da imaxe das persoas maiores nos materiais curriculares de educación primaria de Galicia 2012. Tesiaren zuzendaria Dr. Jesús Rodríguez Rodriguez.