Universitè: Universidad de Santiago de Compostela

Domaine: Teoría e Historia de la Educación

Groupe de recherche: Grupo de Investigación Stellae

Email: helena.zapico@udc.es

Docteure à l Universidade de Santiago de Compostela avec la thèse Presenza, conceptualización e tratamento da vellez no currículo escolar, quimera ou realidade? análise da imaxe das persoas maiores nos materiais curriculares de educación primaria de Galicia 2012. Dirigée par Dr. Jesús Rodríguez Rodríguez.