Universitat: Universidad de Santiago de Compostela

Àrea: Filologia Anglesa

Grup d'investigació: Grupo de Investigación Stellae

Correu: boris.vazquez@uam.es

Doctor per la Universitat Pompeu Fabra amb la tesi Digital language learning from a multilingual perspective the use of online language resources in the one-to-one classroom 2016. Dirigida per Dr/a. Daniel Cassany Comas.