Universitè: Universidad de Santiago de Compostela

Domaine: Didáctica y Organización Escolar

Groupe de recherche: Grupo de Investigación Stellae

Email: carmendenebola.alvarez@rai.usc.es

Docteure à l Universidade de Santiago de Compostela avec la thèse Materiais didácticos en soporte impreso e dixital elaborados con apoio da administración local. Estudo prospectivo e descritivo na provincia da Coruña 2019. Dirigée par Dr. Jesús Rodríguez Rodriguez.