Publications (31) Carmen Denébola Álvarez Seoane publications

2024

 1. Los materiales didácticos con fines educativos elaborados con apoyo de los ayuntamientos: El caso de A Coruña

  Revista mexicana de investigación educativa, Vol. 29, Núm. 101, pp. 443-468

2022

 1. Panoraula Dixital

  Revista galega de educación, Núm. 84, pp. 82-83

 2. Textbooks and Learning Materials in Physical Education in the International Context: Literature Review

  International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 19, Núm. 12

2021

 1. Experiencias

  Revista galega de educación, Núm. 80, pp. 88-89

 2. La actuación de los ayuntamientos frente a la elaboración de materiales didácticos

  Pedagogía social: revista interuniversitaria, Núm. 39, pp. 21-35

 3. Recursos educativos y materiales didácticos en contextos sociocomunitarios

  Pedagogía social: revista interuniversitaria, Núm. 39, pp. 15-17

 4. The Role of Teaching Materials in Educational Innovation in Early Childhood Education. Initial Reflections and Analysis of Good Practices

  Textbooks and Educational Media: Perspectives from Subject Education: Proceedings of the 13th IARTEM Conference 2015, Berlin (Springer International Publishing), pp. 77-89

2020

 1. Caso 2. Empoderamiento de la escuela rural: el caso del CPI Plurilingüe Virxe da Cela

  Escuela Digital: Los materiales didácticos en la Red (Editorial Graó), pp. 123-136

 2. Experiencias

  Revista galega de educación, Núm. 76, pp. 84-85

 3. Panoraula dixital

  Revista galega de educación, Núm. 78, pp. 90-91

2018

 1. A actualidade educativa na Rede

  Revista galega de educación, Núm. 72, pp. 92-93

 2. Características dos materiais didácticos dixitais elaborados polos concellos

  A Fenda Dixital: TIC, NEAE, Inclusión e Equidade (Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti ), pp. 255-264

 3. El papel de los materiales didácticos en los procesos de innovación educativa. Análisis de una muestra de buenas prácticas educativas

  Innovación y tecnología en educación infantil (Editorial Universidad de Sevilla), pp. 303-317

 4. Revisión bibliográfica en el contexto español sobre investigaciones relacionadas con los libros de texto y materiales didácticos en educación física

  Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación, Núm. 34, pp. 363-370

2017

 1. Análise de materiais didácticos para inserción laboral elaborados no ámbito local

  Ser jovem, ser trabalhador: incertezas, desafíos, respostas : a importância da educação, da formação e do emprego dos jovens na construção dos projetos pessoais e no desenvolvimento social e humano (Instituto do Emprego e Formação Profissional. Delegaçao Regional do Norte), pp. 257-264

 2. Construción dun cuestionario para coñecer as percepcións do alumnado sobre o tránsito da ESO á Formación Profesional

  Ser jovem, ser trabalhador: incertezas, desafíos, respostas : a importância da educação, da formação e do emprego dos jovens na construção dos projetos pessoais e no desenvolvimento social e humano (Instituto do Emprego e Formação Profissional. Delegaçao Regional do Norte), pp. 165-169

 3. Factores que inflúen na elección de Centro no proceso de Transición Educativa da ESO á FP: percepecións [sic] do alumnado

  Ser jovem, ser trabalhador: incertezas, desafíos, respostas : a importância da educação, da formação e do emprego dos jovens na construção dos projetos pessoais e no desenvolvimento social e humano (Instituto do Emprego e Formação Profissional. Delegaçao Regional do Norte), pp. 143-145

 4. La recherche sur des manuels scolaires et le matériel pédagogique

  Revista Lusofona de Educacao, Vol. 36, Núm. 36, pp. 9-24

 5. O vínculo universidade/empresa a través das prácticas profesionais

  Ser jovem, ser trabalhador: incertezas, desafíos, respostas : a importância da educação, da formação e do emprego dos jovens na construção dos projetos pessoais e no desenvolvimento social e humano (Instituto do Emprego e Formação Profissional. Delegaçao Regional do Norte), pp. 189-199