Políticas educativas e departamentos municipais de educación en Galicia

  1. Francisco Mareque León
Supervised by:
  1. María Belén Caballo Villar Director
  2. Jesús Rodríguez Rodríguez Director

Defence university: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 22 June 2012

Committee:
  1. Marta Pérez de Heredia Torres Chair
  2. Héctor Pose Porto Secretary
  3. Américo Nunes Peres Committee member
  4. Antón Costa Rico Committee member
  5. Xosé Manuel Cid Fernández Committee member

Type: Thesis

Abstract

Nun contexto europeo no que as políticas educativas evolucionan cara á coxestión e colaboración horizontal e vertical, o presente estudo analiza a situación dos departamentos municipais de educación existentes en Galicia, considerándoos unha peza clave para o desenvolvemento de proxectos educativos de territorio fundamentais no futuro das políticas educativas.