O servizo de recursos psicopedagóxicos

  1. Paula Outón Oviedo
  2. Esther Vila Couñago
  3. Miguel Anxo Nogueira Pérez
  4. María del Mar Fernández Sestelo
Journal:
Revista galega de educación

ISSN: 1132-8932

Year of publication: 2008

Issue: 40

Pages: 138-141

Type: Article

More publications in: Revista galega de educación

Metrics

CIRC

  • Social Sciences: C
  • Human Sciences: C