Llibre blanc de la recerca educativa a la Divisió de Ciències de l'Educació

  1. Margarita Bartolomé Pina
  2. Juana María Sancho Gil
  3. Antonio Juan Petrus Rotger

Publisher: Universidad de Barcelona

Year of publication: 1996

Type: Book

Metrics

Cited by

  • Dialnet Metrics Cited by: 1 (24-09-2023)