Debate do Foro sobre o Tema I

 1. Vázquez Rodríguez, Eudosia
 2. Plata, Aurora
 3. Burque, Elena
 4. Clavell, Mario
 5. Fernández Vázquez, Xosé Ramón
 6. Gradaílle, Rita
 7. Gutiérrez, Mari
 8. Malvar, Laura
 9. Pérez, Servando
 10. Montero, Lourdes
 11. Vez, José Manuel
 12. López Facal, Ramón
Book:
Políticas educativas na dimensión europea: interrogantes e reflexións no umbral do terceiro milenio
 1. Vez Jeremías, José Manuel (coord.)
 2. Pérez Domínguez, Servando (coord.)
 3. Fernández Tilve, María Dolores (coord.)

Publisher: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 84-9750-025-3

Year of publication: 2002

Pages: 65-70

Type: Book chapter