Universitat: Universidad de Santiago de Compostela

Àrea: Didàctica i Organització Escolar

Grup d'investigació: Grupo de Investigación Stellae

Correu: taniacaamano.linares@usc.es