Publicacions en què col·labora amb Jacqueline Ann O'Dwyer Acosta (1)