Area: Didactics and School Organisation

Doctor by the Universidade de Santiago de Compostela with the thesis A pragmática da comunicación e a interacción profesor-alumno no aula análise da evolución do control relacional 1998. Supervised by Dr. Miguel Ángel Zabalza Beraza.