Publications by the researcher in collaboration with Antón Costa Rico (1)

2014

  1. A lusofonía. Comunidade de aprendizaxes e saberes

    Revista galega de educación, Núm. 60, pp. 12-15