Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Universitat Politècnica de Catalunya (1)