Publications dans lesquelles il/elle collabore avec Aurora Plata (1)

2005

  1. A escola democrática do século XXI: o profesorado

    Innovación educativa, Núm. 15, pp. 169-178