Publicaciones en las que colabora con María Laura Malvar Méndez (2)

2002

  1. Debate do Foro sobre o Tema I

    Políticas educativas na dimensión europea: interrogantes e reflexións no umbral do terceiro milenio (Servizo de Publicacións e Intercambio Científico), pp. 65-70