Cuatro casos, cuatro historias de uso educativo de las TIC

 1. Juana María Sancho Gil coord.
 2. Cristina Alonso Cano coord.
 3. Karla Alonso Abreu
 4. Alejandra Bosco
 5. Silvina Casablancas
 6. Laura Domingo Peñafiel
 7. Leticia Fraga
 8. Xavier Giró Gràcia
 9. Montse Guitert Catasús
 10. Oscar Moltó Egea
 11. Jörg Müller
 12. Adriana Ornellas
 13. Paulo Padilla Petry
 14. Teresa Romeu Fontanillas
 15. Joan-Anton Sánchez Valero

Verlag: Esbrina

Datum der Publikation: 2011

Art: Buch

Indikatoren

Zitate erhalten

 • Zitate in Dialnet Metriken: 10 (07-06-2023)

Zusammenfassung

Aquest informe presenta part dels procesos i els resultats del projecte I+D+I: Polítiques i pràctiques al voltant de les TIC a l'ensenyament obligatori: Implicacions per a la innovació i la millora, parcialment finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación. SEJ2007-67562. Es recullen els quatre estudis de cas duts a terme en dos instituts d'Ensenyament Obligatori i dos centres d'educació primària de Catalunya, que ens han possibilitat elucidar l'impacte de les polítiques d'ús de les TIC i d'altres iniciatives polítiques per afavorir la innovació i millora a cada centre, presentant una especial atenció a: (a) els temes organtizatius relacionats amb el temps i l'espai; (b) el desenvolupament del currículum al centre (visions sobre el coneixement, l'aprenentatge, el paper de l'alumnat i el professorat, el lloc de les TIC, tec.); (c) les condicions de treball del professorat (accés a formació, espais i practiques de col·laboració; desenvolupament profesional); (d) els resultats d¿aprenentatge (valor intel·lectual, social i personal d'allò après; capacitat de transferència per a seguir aprenent).