Cuatro casos, cuatro historias de uso educativo de las TIC

 1. Juana M. Sancho Gil coord.
 2. Cristina Alonso Cano coord.
 3. Karla Alonso
 4. Alejandra Bosco
 5. Silvina Casablancas
 6. Laura Domingo
 7. Leticia Fraga
 8. Xavier Giró
 9. Montse Guitert
 10. Oscar Moltó
 11. Jörg Müller
 12. Adriana Ornellas
 13. Paulo P. Petry
 14. Teresa Romeu
 15. Joan Anton Sánchez

Editorial: Esbrina

Ano de publicación: 2011

Tipo: Libro

Resumo

Aquest informe presenta part dels procesos i els resultats del projecte I+D+I: Polítiques i pràctiques al voltant de les TIC a l'ensenyament obligatori: Implicacions per a la innovació i la millora, parcialment finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación. SEJ2007-67562. Es recullen els quatre estudis de cas duts a terme en dos instituts d'Ensenyament Obligatori i dos centres d'educació primària de Catalunya, que ens han possibilitat elucidar l'impacte de les polítiques d'ús de les TIC i d'altres iniciatives polítiques per afavorir la innovació i millora a cada centre, presentant una especial atenció a: (a) els temes organtizatius relacionats amb el temps i l'espai; (b) el desenvolupament del currículum al centre (visions sobre el coneixement, l'aprenentatge, el paper de l'alumnat i el professorat, el lloc de les TIC, tec.); (c) les condicions de treball del professorat (accés a formació, espais i practiques de col·laboració; desenvolupament profesional); (d) els resultats d¿aprenentatge (valor intel·lectual, social i personal d'allò après; capacitat de transferència per a seguir aprenent).