University: Universidad de Santiago de Compostela

Area: Theory and History of Education

Research group: Grupo de Investigación Stellae

Email: helena.zapico@udc.es

Doctor by the Universidade de Santiago de Compostela with the thesis Presenza, conceptualización e tratamento da vellez no currículo escolar, quimera ou realidade? análise da imaxe das persoas maiores nos materiais curriculares de educación primaria de Galicia 2012. Supervised by Dr. Jesús Rodríguez Rodríguez.