University: Universidad de Santiago de Compostela

Area: Didactics and School Organisation

Research group: Grupo de Investigación Stellae

Email: carmendenebola.alvarez@rai.usc.es

Doctor by the Universidade de Santiago de Compostela with the thesis Materiais didácticos en soporte impreso e dixital elaborados con apoio da administración local. Estudo prospectivo e descritivo na provincia da Coruña 2019. Supervised by Dr. Jesús Rodríguez Rodriguez.