Supervised Theses (11)

 1. Os materiais didácticos dirixidos ao alumnado con trastorno do espectro autista (TEA)análise da percepción do profesorado de educación primaria de Galicia 2021

  Universidade de Santiago de Compostela

  Marcos Pinaque Varela

 2. As implicaçôes da cibercultura nas prácticas corporais entre os adolescentes 2021

  Universidade de Santiago de Compostela

  Almir Zandoná Júnior

 3. Análise descritiva e interpretativa do programa do livro didático do ensino médio do Brasil opinião dos agentes avaliadores 2021

  Universidade de Santiago de Compostela

  Carmencita Ferreira Silva Assis

 4. A presenza da dramatización e do teatro nos materiais didácticos do ensino primario en Galicia 2021

  Universidade de Santiago de Compostela

  Estefanía Pena Bascoy

 5. Los libros de texto digitales. Un análisis descriptivo e interpretativo de sus características 2020

  Universidade de Santiago de Compostela

  Nerea Rodríguez Regueira

 6. Materiais didácticos en soporte impreso e dixital elaborados con apoio da administración local. Estudo prospectivo e descritivo na provincia da Coruña 2019

  Universidade de Santiago de Compostela

  Denébola Álvarez-Seoane

 7. Análise descritiva e interpretativa do deseño e contido dos videoxogos elaborados en Galicia 2018

  Universidade de Santiago de Compostela

  Silvia López Gómez

 8. Presenza, conceptualización e tratamento da vellez no currículo escolar, quimera ou realidade?análise da imaxe das persoas maiores nos materiais curriculares de educación primaria de Galicia 2012

  Universidade de Santiago de Compostela

  María-Helena Zapico-Barbeito

 9. Políticas educativas e departamentos municipais de educación en Galicia 2012

  Universidade de Santiago de Compostela

  Francisco Mareque León

 10. Os materiais didácticos e musicais en educación infantilun estudo descritivo e interpretativo da percepción docente en Galicia 2011

  Universidade de Santiago de Compostela

  Rosa María Vicente Álvarez

 11. As dificuldades de aprendizage e os materiais curricularesum estudo dos manuais escolares do primeiro ciclo do ensino básico 2009

  Universidade de Santiago de Compostela

  Margarida Maria Ferreira Delgado Paiva

Theses Committees (21)

 1. Secretary of the Committee

  El continuo de las (ciber)violencias sexuales en las mujeresla educación sexual como prevención 2021

  Universidade de Vigo

  Rosana Martinez Román

 2. Committee Member

  La evaluación del impacto del sistema educativo digital en los centros escolares de ceuta y melilla 2021

  Universidad de La Laguna

  Miguel Ángel Ruiz Domínguez

 3. Committee Member

  O diretor de turma entre a escola burocrática e a lógica de aparência com a família 2020

  Universidade de Vigo

  Carlos Miguel Ferreira Marinho

 4. Committee Member

  Influencia dos esquemas cognitivos mal-adaptativos no estilo de consumo e na tendencia á impulsividade na compra 2020

  Universidade de Vigo

  Susana Maria Almeida Correia Aguiar Rocha

 5. Committee Member

  La gamificación como estrategia metodológica para la inclusión en educación primaria 2020

  Universitat de València

  María López Marí

 6. Secretary of the Committee

  Experiencias y programas educativos para la infancia en contextos hospitalariosun estudio pedagógico-social acerca de sus realiadades y perspectivas de futuro 2019

  Universidade de Santiago de Compostela

  Yésica Teijeiro Bóo

 7. Secretary of the Committee

  Métodos, curriculum y textos escolares en la formación del Estado nacional ecuatorianola disciplina Historia del Ecuador, un espacio de conocimiento conflictivo (1830-1940) 2019

  Universidade de Santiago de Compostela

  Juan Carlos Brito Román

 8. Chair of the Committee

  Estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios de postgrado en modalidad online 2017

  Universitat de València

  María Mercedes Romero Rodrigo

 9. Committee Member

  Evaluación del fenómeno del sexting y de los riesgos emergentes de la red en adolescentes de la provincia de Ourense 2017

  Universidade de Vigo

  Patricia Alonso Ruido

 10. Committee Member

  Elaboración de un proyecto curricular y materiales didácticos de educación para el riesgo en Canarias 2017

  Universidad de La Laguna

  María Teresa Pérez Lozao Macías

 11. Secretary of the Committee

  Expresión dramática e teatral para a clase de linguas no ensino secundarioun estudo teórico-práctico 2016

  Universidade de Santiago de Compostela

  Rosalía Fernández Rial

 12. Committee Member

  A Universidade Sénior de Chaves como alternativa para um envelhecimento ativo 2016

  Universidade de Vigo

  Maria de Fátima Rodrigues da Torre

 13. Committee Member

  O teatro Amador ¿ animação, lazer, e cultura popular, num município do médios tejo 2016

  Universidade de Vigo

  Célia Maria Salvador Barroca

 14. Chair of the Committee

  Alterações de equilíbrio em pessoas com dificuldade intelectual e desenvolvimentaldesempenho em condições dupla-tarefa e proposta de um programa de intervenção realizado em contexto socioeducativo 2015

  Universidade de Vigo

  Vitor Domingos Simões da Silva

 15. Chair of the Committee

  El curriculum de la educación para el desarrollo en los materiales didácticos editados por las ONGD 2015

  Universitat de València

  Marta Esplugues Cebrián

 16. Secretary of the Committee

  Nuevas alfabetizaciones en la formación docente en Argentinaun análisis de la producción de discurso pedagógico en las políticas curriculares a partir de la Ley nacional de Educación 26.026 2015

  Universidade de Santiago de Compostela

  Joel Armando

 17. Secretary of the Committee

  Problematic use of internet and new technologies in galician adolescents 2015

  Universidade de Santiago de Compostela

  Patricia Gómez Salgado

 18. Secretary of the Committee

  Exploración de las necesidades de información del alumnado del programa Erasmus y propuestas de actuación orientadora 2014

  Universidade de Santiago de Compostela

  Rebeca García Murias

 19. Secretary of the Committee

  A Aprendizagem ao longo da vidaa lingua e a literatura maternas como base da formação integral : o ser no mundo 2013

  Universidade de Santiago de Compostela

  Margarida Maria Silva Gomes

 20. Committee Member

  Integration of information and communication technology in public secondary schools in metro manila, philippines 2012

  Universidade de Santiago de Compostela

  Hector John Tumaneng Manaligod

 21. Committee Member

  Políticas de educaçao de jovens e adultos e produçao de conhecimento em eja nas universidades brasileirasun estudio do estado da Bahía (1997-205) 2010

  Universidad de Salamanca

  Uilma Rodrigues de Matos Amazonas