Supervised Theses (14)

 1. A articulação entre as escolas e os agentes culturais-artísticos locais: um estudo de caso em Lisboa (Portugal) 2023

  Universidade de Santiago de Compostela

  Laurence Vohlgemuth

 2. Os materiais didácticos musicais en educación primaria. Un estudo sobre a percepción dos docentes especialistas en educación musical en galicia 2023

  Universidade de Santiago de Compostela

  Antía Cores Torres

 3. A radio como recurso para a promoción da educación interxeracional, o avellentamento activo e a inclusión sociocomunitaria 2022

  Universidade de Santiago de Compostela

  Lucía Abarrategui Amado

 4. Os materiais didácticos dirixidos ao alumnado con trastorno do espectro autista (TEA): análise da percepción do profesorado de educación primaria de Galicia 2021

  Universidade de Santiago de Compostela

  Marcos Pinaque Varela

 5. As implicaçôes da cibercultura nas prácticas corporais entre os adolescentes 2021

  Universidade de Santiago de Compostela

  Almir Zandoná Júnior

 6. Análise descritiva e interpretativa do programa do livro didático do ensino médio do Brasil opinião dos agentes avaliadores 2021

  Universidade de Santiago de Compostela

  Carmencita Ferreira Silva Assis

 7. A presenza da dramatización e do teatro nos materiais didácticos do ensino primario en Galicia 2021

  Universidade de Santiago de Compostela

  Estefanía Pena Bascoy

 8. Los libros de texto digitales. Un análisis descriptivo e interpretativo de sus características 2020

  Universidade de Santiago de Compostela

  Nerea Rodríguez Regueira

 9. Materiais didácticos en soporte impreso e dixital elaborados con apoio da administración local. Estudo prospectivo e descritivo na provincia da Coruña 2019

  Universidade de Santiago de Compostela

  Álvarez Seoane, Carmen Denébola

 10. Análise descritiva e interpretativa do deseño e contido dos videoxogos elaborados en Galicia 2018

  Universidade de Santiago de Compostela

  López Gómez, Silvia

 11. Políticas educativas e departamentos municipais de educación en Galicia 2012

  Universidade de Santiago de Compostela

  Mareque León, Francisco

 12. Presenza, conceptualización e tratamento da vellez no currículo escolar, quimera ou realidade?: análise da imaxe das persoas maiores nos materiais curriculares de educación primaria de Galicia 2012

  Universidade de Santiago de Compostela

  Zapico Barbeito, María Helena

 13. Os materiais didácticos e musicais en educación infantil: un estudo descritivo e interpretativo da percepción docente en Galicia 2011

  Universidade de Santiago de Compostela

  Vicente Álvarez, Rosa María

 14. As dificuldades de aprendizage e os materiais curriculares: um estudo dos manuais escolares do primeiro ciclo do ensino básico 2009

  Universidade de Santiago de Compostela

  Ferreira Delgado Paiva, Margarida Maria

Theses Committees (23)

 1. Secretary of the Committee

  Screening do cyberbullying entre os adolescentes galegos: Análise descritiva e variables asociadas 2022

  Universidade de Santiago de Compostela

  Rafael Pichel

 2. Committee Member

  La educación social como profesión emergente en el ámbito de la promoción de la salud 2022

  Universidade de Vigo

  Laura Ruiz Soriano

 3. Committee Member

  La evaluación del impacto del sistema educativo digital en los centros escolares de ceuta y melilla 2021

  Universidad de La Laguna

  Miguel Ángel Ruiz Domínguez

 4. Secretary of the Committee

  El continuo de las (ciber)violencias sexuales en las mujeres: la educación sexual como prevención 2021

  Universidade de Vigo

  Rosana Martinez Román

 5. Committee Member

  Influencia dos esquemas cognitivos mal-adaptativos no estilo de consumo e na tendencia á impulsividade na compra 2020

  Universidade de Vigo

  Susana Maria Almeida Correia Aguiar Rocha

 6. Committee Member

  O diretor de turma entre a escola burocrática e a lógica de aparência com a família 2020

  Universidade de Vigo

  Carlos Miguel Ferreira Marinho

 7. Committee Member

  La gamificación como estrategia metodológica para la inclusión en educación primaria 2020

  Universitat de València

  María López Marí

 8. Secretary of the Committee

  Experiencias y programas educativos para la infancia en contextos hospitalarios: un estudio pedagógico-social acerca de sus realiadades y perspectivas de futuro 2019

  Universidade de Santiago de Compostela

  Teijeiro Bóo, Yésica

 9. Secretary of the Committee

  Métodos, curriculum y textos escolares en la formación del Estado nacional ecuatoriano: la disciplina Historia del Ecuador, un espacio de conocimiento conflictivo (1830-1940) 2019

  Universidade de Santiago de Compostela

  Brito Román, Juan Carlos

 10. Chair of the Committee

  Estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios de postgrado en modalidad online 2017

  Universitat de València

  Romero Rodrigo, Maria Mercedes

 11. Committee Member

  Evaluación del fenómeno del sexting y de los riesgos emergentes de la red en adolescentes de la provincia de Ourense 2017

  Universidade de Vigo

  Alonso Ruido, Patricia

 12. Committee Member

  Elaboración de un proyecto curricular y materiales didácticos de educación para el riesgo en Canarias 2017

  Universidad de La Laguna

  Pérez-Lozao Macías, María Teresa

 13. Secretary of the Committee

  Expresión dramática e teatral para a clase de linguas no ensino secundario: un estudo teórico-práctico 2016

  Universidade de Santiago de Compostela

  Fernández Rial, Rosalía

 14. Committee Member

  A Universidade Sénior de Chaves como alternativa para um envelhecimento ativo 2016

  Universidade de Vigo

  Rodrigues Torre, Maria de Fátima

 15. Committee Member

  O teatro Amador ¿ animação, lazer, e cultura popular, num município do médios tejo 2016

  Universidade de Vigo

  Salvador Barroca, Célia Maria

 16. Secretary of the Committee

  Nuevas alfabetizaciones en la formación docente en Argentina: un análisis de la producción de discurso pedagógico en las políticas curriculares a partir de la Ley nacional de Educación 26.026 2015

  Universidade de Santiago de Compostela

  Armando, Joel

 17. Chair of the Committee

  El curriculum de la educación para el desarrollo en los materiales didácticos editados por las ONGD 2015

  Universitat de València

  Esplugues Cebrián, Marta

 18. Chair of the Committee

  Alterações de equilíbrio em pessoas com dificuldade intelectual e desenvolvimental: desempenho em condições dupla-tarefa e proposta de um programa de intervenção realizado em contexto socioeducativo 2015

  Universidade de Vigo

  Silva, Vitor Domingos Simões da

 19. Secretary of the Committee

  Problematic use of internet and new technologies in galician adolescents 2015

  Universidade de Santiago de Compostela

  Gómez Salgado, Patricia

 20. Secretary of the Committee

  Exploración de las necesidades de información del alumnado del programa Erasmus y propuestas de actuación orientadora 2014

  Universidade de Santiago de Compostela

  García Murias, Rebeca

 21. Secretary of the Committee

  A Aprendizagem ao longo da vida: a lingua e a literatura maternas como base da formação integral : o ser no mundo 2013

  Universidade de Santiago de Compostela

  Silva Gomes, Margarida

 22. Committee Member

  Integration of information and communication technology in public secondary schools in metro manila, philippines 2012

  Universidade de Santiago de Compostela

  Tumaneng Manaligod, Hector John

 23. Committee Member

  Políticas de educaçao de jovens e adultos e produçao de conhecimento em eja nas universidades brasileiras: un estudio do estado da Bahía (1997-205) 2010

  Universidad de Salamanca

  RODRIGUES DE MATOS AMAZONAS, UILMA